PROGRAM MENTORSKI

Prowadzący: Jolanta Rycerska i Andrzej Grudzień
Czas trwania: kwiecień – grudzień 2024

Program Mentorski w Studium Sztuki to trwający 9 miesięcy cykl spotkań kuratorskich dedykowany dla osób, które posiadają już umiejętności techniczne i pewien dorobek artystyczny, ale wciąż poszukują szerokiej inspiracji oraz wsparcia mentorskiego i warsztatowego w pracy nad własną wystawą i/lub publikacją albumową.

Program powstał dla fotografów, którzy: 

 • pracują nad portfolio,
 • próbują odnaleźć swój styl w fotografii,
 • chcą zrealizować projekt autorski lub dokończyć jego realizację,
 • planują indywidualną wystawę lub wydanie artbooka.

Praca ze studentami będzie odbywała się podczas grupowych, kameralnych, spotkań w formie łączącej:

 • wykłady, 
 • prezentacje, 
 • dyskusje i wzajemnie inspiracje, 
 • wspólne poszukiwanie tematu i optymalnej techniki przygotowania własnej wystawy lub publikacji indywidualnej, 
 • pracę nad kolejnymi etapami budowania i edycji projektu oraz kompleksową pracę nad wystawą – począwszy od przygotowania plików, obróbki i projektów graficznych, tekstów, promocji, aż po oprawę i montaż prac oraz organizację wernisażu. 

Zapewniamy indywidualne podejście do każdego z uczestników Programu Mentorskiego. Praca będzie oparta na realizacji pomysłu lub dalszym rozwijaniu projektu, który uczestnik rozpoczął przed przystąpieniem do programu. Niczego nie narzucamy, wspieramy kreatywność i indywidualizm. Służymy wieloletnim doświadczeniem kuratorskim i technicznym w budowaniu projektów z różnych dziedzin fotografii. 

Program Mentorski ruszy w trybie: 

 • zdalnym – poprzez platformę ZOOM, dwa razy w miesiącu (w poniedziałki, godz. 18-21.30)

Tryb zdalny:

 • 8 i 22 kwietnia,
 • 6 i 20 maja,
 • 10 i 24 czerwca,
 • 8 i 22 lipca,
 • 12 i 26 sierpnia,
 • 9 i 23 września,
 • 7 i 21 października,
 • 11 i 25 listopada,
 • 7 grudnia (wernisaż)

Koszt nauki w PROGRAMIE MENTORSKIM wynosi 3800 zł (przy jednorazowej wpłacie do 8 kwietnia) lub 4200 zł (w systemie ratalnym).
Raty po 1400 zł płatne w terminach:
8 kwietnia, 20 czerwca, 20 września 2024 r. Jeśli potrzebujesz rozłożenia płatności na więcej rat ustalimy to indywidualnie.
Rezerwacja miejsca następuje po wpłacie wpisowego 1000 zł (naliczana na rzecz czesnego).

Numer konta Studium Sztuki: 23 1240 6322 1111 0010 8615 9123

Dyrektor STUDIUM SZTUKI Andrzej Grudzień
tel. 796368260, mail: biurostudiumsztuki@gmail.com
Kwestionariusz osobowy: pobierz