KURSY FOTO

WAKACYJNE

ROK WARSZTATOWY

nabór 2024/25

nabór 2024/25

masterclass

STUDIUM SZTUKI
to szkoła kształtująca świadomość twórczą i umiejętność budowania wypowiedzi artystycznej w dziedzinie sztuk wizualnych, fotografii i multimediów.

Kształcenie oparte jest na kreatywnej współpracy w relacji uczeń – mistrz, na metodycznym rozwijaniu i wyzwalaniu potencjału studentów, wspieraniu ich indywidualności oraz szerokiej wymianie doświadczeń i inspiracji. Warsztat pracy naszych wykładowców to unikalna wrażliwość każdego z nich połączona z wieloletnim doświadczeniem artystycznym i talentem pedagogicznym. 

Uczymy patrzeć inaczej

Założycielami STUDIUM SZTUKI
jest dwoje artystów z dużym dorobkiem dydaktycznym. 

Dyrektorem Studium jest Andrzej Grudzień, zaś za stronę artystyczną szkoły odpowiada Jolanta Rycerska.

fot. Robert Wilczyński
Patronat techniczny